Current Timetable

Mondays

 

Studio

4.00 - 4.30             Pre Acro 1

4.30 - 5.00             Street Jazz stage 1

5.00 - 5.30             Street Jazz stage 4

5.30 - 6.00             Street Jazz stage 3

6.00 - 6.45             Street Jazz stage 5

7.30 - 8.30             Senior Jazz

Hall 

4.00 - 4.30             Acro Stage 1

4.30 - 5.00             Acro Stage 2

5.00 - 5.30             Acro Stage 3

5.30 - 6.00             Acro Stage 4

6.00 - 6.45             Acro Stage 5

6.45 - 7.30             Acro Stage 6

                      

Tuesdays

Studio

4.45 - 5.30 Level 5 Ballet

5.30 -6.00 Pointe Work 

IMG-2009.jpg
IMG-2238.jpg

Wednesdays

Studio 

4.00 - 4.45             Pointe Work

4.45 - 5.30             Level 5 Ballet

5.30 - 6.15             Level 5 Tap

6.15 - 7.00             Level 4 Ballet

7.00 - 7.45             Level 4 Modern

Hall 

4.00 - 4.45             Level 3 Ballet

4.45 - 5.30             Level 3 Modern

5.30 - 6.15             Level 3 Tap

6.15 - 7.00             Level 5 Modern

Thursdays

Studio 

4.00 - 4.30             Level 2 Ballet

4.30 - 5.00             Contemporary 8+

5.00 - 5.45             Contemporary 11+

Hall

4.00 - 4.30             Contemporary age 9+ 

4.30 - 5.00             Street Jazz 10+

5.00 - 5.45             Senior Street Jazz

5.45 - 6.30             Contemporary 12+

Saturdays 

Studio

08.45 - 09.15             Primary 1 Ballet 

09.15 - 09.45             Primary 1 Tap 

09.45 - 10.15             Primary 2 Ballet 

10.15 - 10.45             Primary 2 Modern

10.45 - 11.15             Level 1 Ballet

11.15 –11.45             Primary 2 Tap

11.45 - 12.15             Level 2 Ballet 

12.15 - 12.45             Level 2 Ballet

Hall                                              

08.45 - 09.15             Primary 2 Ballet                    

09.15 - 09.45             Primary 1 Ballet 

09.45 - 10.15             Level 1 Modern

10.15 - 10.45             Level 1 Ballet

10.45 - 11.15             Level 1 Tap

11.15 –11.45             Level 2 Modern

11.45 - 12.15             Level 2 Tap

12.15 - 12.45             Level 3 Tap

IMG-2144.jpg
IMG-2103.jpg
IMG-2212.jpg
IMG-2029.jpg